×

Error

Category not found

Najave promocija


  • 14. 5. 2016. godine, BEČ, Austrija
    Ruckergasse 40, 1120 Wien


  • 20. 5. 2016. Jajce,
    u okviru manifestacije Dani Ajvatovice 2016

  • 3.6. 2016. Zvornik,
    na otvorenju manifestacije Dani Hasana Kaimije

Tradicija Bosne i Hercegovine


Šta je tradicija? Brojne su definicije ovoga pojma, ovisno iz kojega društvenoga miljea, sa koje naučne osnove ili iz kojega podneblja dolazile, međutim, u ovom tekstu nam nije zadani cilj da definišemo pojam tradicije, već da kroz istraživanje, zapisivanje, dokumentovanje i objavljivanje publikacije o tradicionalnom zanatstvu u Bosni i Hercegovini ukažemo da je ovo blago dio civilizacijskoga blaga i da treba biti zaštićeno kao svjetska nematerijalna baština. 

Prelistajte dio knjige